จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    

ภาคกลาง


ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย  ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ซ่อมระบบเสียงไร้สาย  แก้ปัญหาเสียงไร้สาย  เสียงกวนกัน เสียงไม่ดัง เสียงคลื่นรบกวน  รับสัญญาณไม่ได้  ลำโพงไม่ดัง  เครื่องเสีย  ไฟดับ  ซ่อมแซม ปรับปรุง ความถี่  ความถี่รบกวน  เสียงไม่ชัด เสียงซ่า  รับแก้ไข  รับซ่อม ศูนย์บริการ ผู้เชี่ยวชาญ   วิศวกร  ช่างเสียงไร้สาย   รับประกัน  แก้ปัญหาควมถี่กวนกัน  

0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

ภาคกลาง

1.จังหวัดกำแพงเพชร

2.จังหวัดชัยนาท

3.จังหวัดนครนายก

4.จังหวัดนครปฐม

5.จังหวัดนครสวรรค์

6.จังหวัดนนทบุรี

7.จังหวัดปทุมธานี

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร

10.จังหวัดพิษณุโลก

11.จังหวัดเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี ระบบเสียงไร้สาย ระบบตำบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล 

13.จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ  เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลเมืองบางแก้ว อบตบางเสาธง  อบตนาเกลือ อบตบ้านสวน เทศบาล

สำโรงเหนือ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม

15.จังหวัดสมุทรสาคร

16.จังหวัดสิงห์บุรี

17.จังหวัดสุโขทัย

18.จังหวัดสุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี

20.จังหวัดอ่างทอง

21.จังหวัดอุทัยธานี