จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    

ภาคตะวันออก0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายระดับหมู่บ้าน

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี  ตำบลปะตง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองจันทบุรึ อำเภอสอยดาว ตำบล อบตปะตง  องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.จังหวัดชลบุรี

4.จังหวัดตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี

6.จังหวัดระยอง

7.จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง