จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


0863175577 /0896080077


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย

ชุดอัปเกรดกระจายเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ รับฟังได้ทั่วโลก

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายระดับหมู่บ้าน

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ

4.จังหวัดนครพนม

5.จังหวัดนครราชสีมา

6.จังหวัดบึงกาฬ

7.จังหวัดบุรีรัมย์

8.จังหวัดมหาสารคาม

9.จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร

11.จังหวัดร้อยเอ็ด

12.จังหวัดเลย

13.จังหวัดสกลนคร

14.จังหวัดสุรินทร์

15.จังหวัดศรีสะเกษ

16.จังหวัดหนองคาย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู

18.จังหวัดอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี

20.จังหวัดอำนาจเจริญ