จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    

ภาคเหนือ

พะเยา  ดอกคำใต้  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย  ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ซ่อมระบบเสียงไร้สาย  แก้ปัญหาเสียงไร้สาย  เสียงกวนกัน เสียงไม่ดัง เสียงคลื่นรบกวน  รับสัญญาณไม่ได้  ลำโพงไม่ดัง  เครื่องเสีย  ไฟดับ  ซ่อมแซม ปรับปรุง ความถี่  ความถี่รบกวน  เสียงไม่ชัด เสียงซ่า  รับแก้ไข  รับซ่อม ศูนย์บริการ ผู้เชี่ยวชาญ   วิศวกร  ช่างเสียงไร้สาย   รับประกัน

0863175577 /0896080077


ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย

2.จังหวัดเชียงใหม่

3.จังหวัดน่าน

4.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ระบบเสียงไร้สาย  ระบบกระจายเสียงไร้สาย

5.จังหวัดแพร่

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง

8.จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้

9.จังหวัดอุตรดิตถ์