จำหน่าย พร้อมติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออก0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สาย


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย


ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายระดับหมู่บ้าน


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง


ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี ตำบลปะตง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรึ อำเภอสอยดาว ตำบล อบตปะตง องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.จังหวัดชลบุรี

4.จังหวัดตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี

6.จังหวัดระยอง

7.จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง