จำหน่าย พร้อมติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงไร้สายอัจฉริยะ

รับฟังเสียงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ดด้ยวโทรศัพท์สมาร์โฟน และลำโพงไร้สายWiFi

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย

ชุดอัปเกรดกระจายเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ รับฟังได้ทั่วโลก

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายระดับหมู่บ้าน


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ

4.จังหวัดนครพนม

5.จังหวัดนครราชสีมา

6.จังหวัดบึงกาฬ

7.จังหวัดบุรีรัมย์

8.จังหวัดมหาสารคาม

9.จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร

11.จังหวัดร้อยเอ็ด

12.จังหวัดเลย

13.จังหวัดสกลนคร

14.จังหวัดสุรินทร์

15.จังหวัดศรีสะเกษ

16.จังหวัดหนองคาย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู

18.จังหวัดอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี

20.จังหวัดอำนาจเจริญ