จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    

ภาคเหนือ

เชียงราย

0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สายเชียงราย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายเชียงราย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสายเชียงราย

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเชียงราย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง

เชียงราย

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย

2.จังหวัดเชียงใหม่

3.จังหวัดน่าน

4.จังหวัดพะเยา

5.จังหวัดแพร่

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง

8.จังหวัดลำพูน

9.จังหวัดอุตรดิตถ์