เกี่ยวกับเรา

ช่างเสียงตามสาย.com /ช่างเสียงไร้สาย.com บริหารงานโดย บริษัท 9Audio จำกัด เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงเครือข่ายกลุ่มช่างติดตั้งระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัด ให้มีโอกาสในการ ขายและให้บริการมากขึ้น

บริษัท 9Audio จำกัด ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896


จำหน่าย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย


จำหน่ายระบบกระจายเสียงไร้สายเทศบาล
ซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสาย


ชุดวงจรภาคจ่ายไฟระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งระบบเสียงตามสายเทศบาล อบต.


อุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย


ติดตั้งระบบกระจายเสียง ระบบเสียงประกาศไร้สาย ระบบหอกระจายข่าวติดตั้งชุดลูกข่ายเสียงไร้สายเทศบาล อบต


รับปรับความถี่ 420.200MHz


ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง